Garanti Sigorta Fonu'ndan Haberdar mıyız?

KARAYOLU TRAFİK GARANTİ SİGORTASI HESABI’DAN KARŞILANACAK ZARARLAR 

 


 

a)Plakası  tespit edilemeyen araçların vermiş olduğu  bedeni zararlar, 

b)Zorunlu mali mesuliyet (trafik)  sigortası olmayan araçların vermiş olduğu  bedeni zararlar

c)Zorunlu mali mesuliyet (trafik)  sigorta poliçesindeki teminat tutarlarına ilişkin artış zeyilnamesi olmayan araçların vermiş olduğu bedeni zararlar, 

d)Çalınmış veya  gasbedilmiş motorlu bir aracın kazaya neden olması halinde meydana gelen bedeni zararlar, 

e)Mali bünye zafiyeti nedeni ile bütün branşlarda ruhsatı iptal edilmiş veya iflas etmiş sigorta şirketlerinin zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortası kapsamında ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar karşılanır.

Bedensel zararlar; tedavi gideri , maluliyet tazminatı  ve ölüm halinde geride kalan hak sahiplerine ödenmesi gereken destekten yoksun kalma tazminatını kapsamaktadır 

Maddi zarar; trafik kazası sonucu motorlu araçlarda ve diğer şeylerde meydana gelen hasarları kapsamaktadır 

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’nın sorumluluğu; kaza tarihinde  geçerli zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigorta poliçesinin teminat limitleri ve zarar verenin kusur oranı ile sınırlıdır.

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

 

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı tarafından karşılanacak zararlardan herhangi biri ile karşı karşıya kalan  mağdurların;

Zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halükarda kaza gününden itibaren 10 yıl içinde yazılı olarak

Hesaba bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

 

Hak sahiplerinin başvuru dilekçeleri ve aşağıda belirtilen belgelerle Garanti Sigortası Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.

 

Ölüm Halinde Gereken Belgeler:

1)Trafik kazası tespit tutanağı resmi tasdikli sureti.

2)Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,

3)Ölüm raporu,

4)Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,

5)Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,

6)Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı.

Yaralanma Halinde Gereken Belgeler:

1)Trafik kazası tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,

2)Hastane raporu  aslı veya resmi tasdikli sureti,

3)Dökümlü tedavi faturaları asılları,

4)Maluliyet sözkonusu ise, maluliyet oranını gösterir  hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,

5)Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı.

 

Not: Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği’nin 13/b maddesi uyarınca Garanti Sigortası Hesabı'ndan talep edilen tedavi giderlerinin tespitinde Sağlık Bakanlığı tarifesi esas alınmaktadır.


KTK'nun 108/c maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için yapılacak başvurular için;
Maddi Hasarlarda Gereken Belgeler

1)Poliçe sureti
2)Trafik Kazası Tespit Tutanağı veya İfade Tesbit Tutanağı resmi tasdikli sureti
3)Eksper Raporu sureti (Eksper raporu yoksa fatura sureti)
4)Varsa mahkeme kararı sureti
5)Hasar bedeli sigortalı veya sürücü tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri

NOT: Sözkonusu Sigorta Şirketlerinde daha önce hasar dosyası açılmış ise bu dosyaya ulaşacak belge veya bilgi yeterli olacaktır.

 
blankblankblank