Temel Değerlerimiz

 

Sözünde Durmak

 • Müşterilerimize, acentelerimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirmek ve karşılıklı güvene dayanan işbirlikleri yaratmak,
 • Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak,
 • Söylediklerimiz ile yaptıklarımızda tutarlı olmak,
 • Karşısındaki kişilerde güven uyandırmak,
 • Saygın ve dürüst olarak algılanmak.

Takım Ruhu

 • Birlikte çalıştıkları kişiler ile iyi iletişim kurarak, uyumlu ve verimli çalışmayı kolaylaştırmak,
 • İçinde bulunduğu ekip ile hareket etme kabiliyetine sahip olmak,
 • Şirket hedeflerinin ve bunlara kendi katkısının farkında olmak,
 • Birlikte hareket ederek ortak hedeflere ulaşılmayı kolaylaştırılacak şekilde davranmak.

Gerçekçilik

 • Durumu kapsamlı, yalın ve olduğu gibi değerlendirmek,
 • Olaylar karşısında; olumlu, gerçekçi, yapıcı ve tarafsız bir yaklaşım benimsemek,
 • İstenen sonuca ulaşmada kaynakları etkin şekilde kullanmak.

Hayal Gücü ve Yaratıcılık

 • Çevredeki ve dünyadaki değişiklikleri takip etmek, süreçleri iyileştirmek, yaratıcı düşünceleri işe katmak,
 • Sektördeki ve konusundaki gelişmeleri takip etmek, bu şekilde süreçleri ve hizmeti iyileştirmek için yeni yöntemler veya çözümler önermek, uygulanılmasını sağlamak.

Değişime Yatkınlık

 • Gelişim ve değişime açık olmak; değişimler karşısındaki olumlu tavrı ve etkinliği sürdürmek,
 • Mevcut sistemleri geliştirmek için süreçleri gözden geçirmek,
 • Değişen koşullarda işine etkin biçimde, verim kaybı olmadan devam edebilecek esneklikte olmak,
 • Değişen durumlara uyum sağlayabilmek ve değişime karşı olumlu tavır sergilemek.

Gurur

 • Yaptığı işten ve  işinde ürettiklerinden, verdiği hizmetlerden mutlu olmak,
 • Değer katan, üreten, başaran insanlar arasında olmak için gerekli hırs ve iddiaya sahip olmak,
 • Hedeflere ulaşmak için yapılan işi sadece sürdürmek değil, değer katarak iyileştirmek, fark yaratan kişilerden biri olmak,
 • Başarıyı ve verimi artırmak için, önüne çıkan engellerle başa çıkmak ve yeni çözümler getirip, başarılı olmayı hedeflemek.

Profesyonellik

 • Müşteri odaklı, müşteriyi birinci sıraya koyarak, en iyi hizmeti vermek için sorumluluğu üstlenmek, işini iyi yapmak,
 • Hizmet verdiği iç ve dış müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına en etkin şekilde cevap verebilmek için gerekli aksiyonları zamanında almak,
 • Sorumluluklarının neler olduğunun farkında olmak ve bu sorumlulukların tüm gereklerini yerine getirecek şekilde davranmak.
 
blankblankblank