Türkiye’de Kadın Girişimciler
 TOBB Hisarcıklıoğlu: “TOBB olarak, 1,3 milyon üyemizin yanında, 1,3 milyon kadın girişimci görmek istiyoruz. Biz iş dünyası kuruluşu olarak, sorunun çözümünde kadın girişimci sayımızın arttırılmasının önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunun için de çalışıyoruz.”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İstişare toplantısı, 8 Mart Kadınlar Günü’nde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Ocak-Şubat ayı içerisinde oda ve borsalarda yapılan seçimlerde oda meclisine girmiş iş kadınları da yer aldı.

İstişare toplantısı sonrası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Parseker bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz, Türkiye’de kadın girişimcilerin sayısını, erkek girişimcilerin sayısıyla eşit hale getirmektir. TOBB olarak, 1,3 milyon üyemizin yanında, 1,3 milyon kadın girişimci görmek istiyoruz. Biz iş dünyası kuruluşu olarak, sorunun çözümünde kadın girişimci sayımızın arttırılmasının önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşması şöyle:

“TOBB olarak, kadınlarımızın hem sosyal hayatta hem de iş hayatında daha fazla inisiyatif ve görev üstlenmesini istiyoruz ve bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Zira ülkemizde kadınların istihdam oranı yaklaşık yüzde 25’dir. Bir başka ifadeyle ülkemiz, kadın istihdam potansiyelinin ancak dörtte birini kullanmakta, gerisini ise heba etmektedir. Oysa Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, 2007 yılında küresel ölçekte kadın istihdam oranı, yüzde 49’dur. Avrupa Birliği’nde yüzde 56’dır. Son verilere göre ülkemizde 15,7 milyon erkek istihdamına karşı, kadın istihdamı ancak 5,6 milyonda kalmıştır. Yani, çalışabilir yaştaki 25,4 milyon kadından yaklaşık 20 milyonu, işgücüne dâhil edilememiştir. İstihdam edilen kadınların yüzde 44’ü tarım’dadır. Erkeklerdeyse bu oran sadece yüzde 19’dur. Demek ki zaten az olan kadın istihdamı, aynı zamanda nispeten düşük üretkenliğe sahiptir. Çünkü tarımdaki kadın istihdamının yüzde 74’ü, ücretsiz aile işçisi statüsündedir. Ama daha çarpıcı olanı, 1 milyon 259 bin işverenin sadece yüzde 7’si, yani 83 bini kadındır.

Hedefimiz, Türkiye’de kadın girişimcilerin sayısını, erkek girişimcilerin sayısıyla eşit hale getirmektir. TOBB olarak, 1,3 milyon üyemizin yanında, 1,3 milyon kadın girişimci görmek istiyoruz. Biz iş dünyası kuruluşu olarak, sorunun çözümünde kadın girişimci sayımızın arttırılmasının önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Kadın müteşebbislerimizin katkı ve katılımlarıyla, yaklaşık 1,5 yıl önce, 29 Ekim 2007’de, Türkiye’nin en geniş üye ağına sahip kadın meslek kuruluşu haline gelen “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu”nu kurduk. 73 ilimizde kadın girişimciler kurullarının oluşum süreci tamamlandı. İl Kadın Girişimciler Kurullarımız süratle çalışmalarına başladılar. İllere verdiğimiz kotalar çerçevesinde, 1,275 kadın girişimci, İl kadın Girişimci Kurullarına üyelik kaydı yaptırdı. Bu sürecin süratle örgütlenmesinde, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı sayın Aynur Bektaş başta olmak üzere, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Oda ve Borsa başkanlarımız, İl kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve il kadın girişimciler kurulu üyelerinin çok ciddi çalışma ve katkıları oldu.

29 Ekim 2008’de, “Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi” başlatıldı. Girişimci kadınlarımızın, yurt içi fuarlardan ücretsiz faydalanmasını sağlamak amacıyla bedelsiz stantlar verilmektedir. Birliğimizin iştiraki olan, Kredi Garanti Fonu, kadın girişimcilere öncelik sağlamaktadır. Kredi Garanti Fonu, verimli projesi olmasına rağmen, teminat gösteremediği için banka kredisine ulaşamayan müteşebbislerimize kefil olmakta ve finansmana ulaşmalarını sağlamaktadır. Diğer bir iştirakimiz olan Kobi Girişim Sermayesi şirketimizde, girişim sermayesi alanında kadın girişimcilerimize öncelik verecektir. Kadın girişimcilerimizin yurt dışı networkumuzda yer almasına gayret ediyoruz. Bu çerçevede Eurochambers Kadın Networku, ECO TSO Kadın Girişimciler Konseyi, Balkan Odalar Birliği Kadın Girişimciler Konseyi’ne kadın girişimcilerimiz üye yaptık. Kadın girişimcilerimizin eğitimine dönük olarak, Avrupa Komisyonu ile işbirliğinde Kasım ayında İstanbul’da “Cinsiyet Eşitliği: Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Semineri”ni gerçekleştirdik.

29 Ağustos’ta Ankara’daki Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi ile başlayan süreçte, kadın girişimcilerin Oda/Borsa seçimlerinde yer almasını kolaylaştıracak şekilde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdik. Bunun sonucunda, bir devrim yaşandı ve rekor düzeyde kadın üye, Oda/Borsa seçimlerine ilgi gösterdi. Oda/Borsa Meclislerine seçilen kadın meclis üyesi sayısı, bir önceki seçimde 51 iken, üç katına çıktı ve 149’a ulaştı. İki Odamızın Meclisi Başkanı ile bir Oda ve bir Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı da kadın üyelerden seçildi.

Kadın Meclis üyesi sayısı;

* Sanayi Odalarında yüzde 567 artarak 3’den 20’ye

* Ticaret ve Sanayi Odalarında yüzde 209 artarak 22’den 68’e,

* Ticaret Odalarında yüzde 188 artarak 16’dan 46’ya,

* Deniz Ticaret Odalarında yüzde 150 artarak 2’den 5’e,

* Ticaret Borsalarında yüzde 25 artarak 8’den 10’a çıktı.”

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI AYNUR BEKTAŞ

Konuşmasına kadınlar gününü kutlayarak başlayan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ise, Türkiye'nin daha fazla demokratikleşmesi, sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirmesi, insan haklarına saygılı bir iş gücü oluşturulabilmesi için yönetimde kadın erkek eşitliğinin önemli olduğunu söyledi.

Tüm yönetim kademelerinde kadının rol üstlenmesi gerektiğini ifade eden Bektaş, şöyle devam etti: ''Türkiye'de yönetimde kadının söz sahibi olmasında kağıt üzerinde haklar anlamında önemli bir sorun olmamasına rağmen hakların kullanımında yani fırsat eşitliğinde sorunlar vardır. Yönetim kadının hakkıdır. Bu sorun da bugünlerde Mecliste görüşülen kadın-erkek fırsat eşitliği yasası ile inanıyorum ki daha olumlu bir seviyeye getirilecektir. kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışıyoruz.'' .

 
blankblankblank